Во склоп на Поликлиника П.З.У. Д-р Ванчо - Вратница, од неодамна е отворена нова амбуланта за стоматологија, имплантологија и орална хирургија во центарот на Тетово.