Забно-протетички изработки
Ова е дел од широката палета на наши забно-протетички изработки:
  Класични акрилагни протези, протези од компримиран акрилат Класични визил протези и визил протези со јавачи
  Безметални скелетирани протези без и со јавачи Композитни коронки и мостови
  Порцелански коронки и мостови со и без метал    

Повелете и уверете се во квалитетот на нашите услуги. Цените се повеќе од поволни имајќи го во предвид квалитетот кој што го добивате.

Доколку имате било какви прашања, кликнете тука за да не контактирате.