Орална хирургија со имплантологија
Покрај услугите од општата стоматологија и забната протетика, Поликлиниката Д-р Ванчо - Вратница нуди и услуги од орална хирургија и имплантологија:
 

Екстракција на заби

Апикотомии

Цистeктомии

Импакции

Гингивектамии, итн.

 

Вградување на импланти со атечмени за ретенција на протези

 

Вградување на импланти како носачи на коронки и мостови

Повелете и уверете се во квалитетот на нашите услуги. Цените се повеќе од поволни имајќи го во предвид квалитетот кој што го добивате.

Доколку имате било какви прашања, кликнете тука за да не контактирате.