Линкови

Листа на веб локации кои би можеле да ви бидат од корист:

  • ФЗО - Фонд за Здравствено Осигурување на Република Македонија
  • Dentlab - Веб страна на Лазе Костовски - забен техничар
Сместување и превоз
  • Владо Здравковски - наше лице задолжено за организација на вашиот превоз и сместување во Македонија
  • Travel to Macedonia® - Национален туристички портал на Република Македонија