Фото галерија од орално-хируршката работа на Поликлиника П.З.У. Д-р Ванчо - Вратница.