Добредојдовте

Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница е приватна здравствена установа во чиј состав влегуваат три објекти: во Вратница, Јегуновце и Тетово. Во овие објекти функционираат вкупно пет организациони единици:

  • 3 стоматолошки ординации (во Вратница, Јегуновце и Тетово)
  • Амбуланта по општа медицина (Јегуновце)
  • Биохемиска лабораторија (Јегуновце)
Прочитајте повеќе »
Наши услуги
Општа стоматологија

Лекување, пломбирање на заби, чистење на забен камен, белеење на заби...

Забно-протетички изработки

Класични акрилагни и визил протези, порцелански коронки и мостови со и без метал...

Орална хирургија со имплантологија

Екстракција на заби, апиктомии, вградување на импланти...

Општа медицина

Услуги од општа медицина, домашни посети, биохемиска лабораторија...

Проверете ги нашите услуги »